มารู้จักกับ International English Language Testing System หรือ IELTS

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล สำหรับประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ แก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา และต้องการศึกษาต่อยังต่างประเทศ การทดสอบจะมีทั้งหมด 4 ทักษะได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) 

ผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

ระดับคะแนนของ IELTS 

คะแนนจะแบ่งทั้งหมด 9 ระดับ เริ่มตั้งแต่ 1-9 ระดับที่ 1 คือผู้สอบมีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้เลย ส่วนระดับ 9 คือผู้สอบที่สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสมถึงขั้นระดับเจ้าของภาษาหรือใกล้เคียงเจ้าของภาษา

ข้อสอบของ IELTS จะมี 2 ประเภท คือ

1. Academic Modules เพื่อการศึกษาต่อสำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ และยังมีแยกประเภทสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อเรียนต่อในประเทศสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า IELTS UKVI

2. General Training Modules เพื่อการฝึกอบรมหรือเพื่อสมัครงานในต่างประเทศ

การสอบ IELTS มีรูปแบบการสอบให้เลือกทั้งแบบระบบคอมพิวเตอร์และแบบเปเปอร์

เรียนต่อนิวซีแลนด์

ทักษะในการสอบ

1. ข้อสอบการฟัง (Listening) จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีคำถาม 40 คำถาม ใช้เวลา 30 นาทีในการทำ และ 10 นาทีในการตอบคำถามลงในกระดาษคำตอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยการฟังแบบในชีวิตประจำวันและเชิงวิชาการ

2. ข้อสอบการอ่าน (Reading) จะประกอบไปด้วย 3 บทความ จะใช้เวลาสอบ 60 นาที ซึ่งข้อสอบจะนำบทความมาจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือบทความทางวิชาการ 

3. ข้อสอบการเขียน (Writing) จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง มีเวลาให้ 60 นาที ข้อสอบจะประกอบไปด้วย เรื่องแรกคือการอธิบายให้ข้อมูลที่มาในรูปแบบของกราฟ แผนผัง ตาราง ส่วนเรื่องที่สองจะเป็นการเขียนเรียงควาหรือรายงานทางวิชาการ ให้เราแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหาของหัวข้อที่ให้มา 

4. ข้อสอบการพูด (Speaking) จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ส่วนที่สองจะมีบัตรคำถามให้เลือกและให้เราพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เราได้ ส่วนที่สามเป็นการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ในส่วนที่สอง ข้อสอบการพูดอาจสอบในช่วงบ่ายของวันเดียวกับการสอบอื่นๆ หรืออาจจะสอบเป็นวันถัดไป

ศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทย

ศูนย์สอบ IELTS มีสนามสอบ (ศูนย์สอบใหญ่) ให้ผู้สมัครเลือกได้ตามความสะดวก ได้แก่

1. กรุงเทพฯ
2. เชียงใหม่
3. ขอนแก่น
4. หาดใหญ่
5. นครราชสีมา

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ