มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเรียนปรับพื้นฐานไทย ก่อนไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์อีกเพียง 3 ปี

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ของไทย ในการเริ่มเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจที่ไทย และสามารถไปจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอทาโก มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ

โครงการปริญญาตรี Hybrid Thai – New Zealand ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จาก University of Otago มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ติดอันดับ 1% ของโลก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการเรียนเพื่อปรับวิชาพื้นฐานด้านธุรกิจที่เมืองไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ด้านศิลปศาสตร์และพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ในสาขาธุรกิจ การท่องเที่ยวและศิลปศาตร์ (BA) ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยประกาศนียบัตรนี้จะเป็นใบรับประกันคุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอทาโกและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในนิวซีแลนด์

การเรียนเป็นการเรียนออนไลน์ ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด 8 เดือน โดยวิชาที่เรียนที่ได้เรียนในหลักสูตรคือ

– ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 1

– ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 2

– ธุรกิจ

– เศรษฐศาสตร์

– การคํานวนแบบประยุกต์

– คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

– ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด

– ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการ

– ความรู้เบื้องต้นทางบัญชี

– ความรู้เบื้องต้นทางการเงินธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเรียน

ใช้เกรดเฉลี่ยรวมกับผลสอบ IELTS แต่หากไม่มีผลสอบ IELTS สามารถสอบ Internal Test ของทางมหาวิทยาลัยได้

  • นักเรียนที่จบชั้น ม.5 ใช้เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

โดยผลคะแนนรวม IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 และในแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 โดยถ้าคะแนน IELTS ได้ 5.0 จะต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาลัยเพิ่ม 8 สัปดาห์

มาเริ่มต้นสร้างประวัติการเรียนและการทำงานให้แตกต่างจากคนทั่วไป ด้วยคุณวุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะเป็นใบเบิกทางของน้องๆ ในอนาคต กับพี่ๆ ไทคูน และพิเศษ หากสมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยโอทาโก มูลค่า 10,000 NZD และรับฟรีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จากมหาวิทยาลัยโอทาโกจำนวน 8 สัปดาห์

สนใจสอบถามเจ้าหน้าที่ Tycoon Education ได้ทาง LINE OA: @tycoonedu โทรศัพท์: 081 689 1263

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ