เรียนนิวซีแลนด์

Quota to study in New Zealand. Contact now before you miss this opportunity.

Breaking news ‼️‼️ Limited quantity.

🚩🚩🚩 Hurry up to contact and apply ‼️ The New Zealand government has a quota for English, Certificate, Diploma students to study.

Which each New Zealand educational institution will receive a quota for the number of students who can travel to study in a limited number

📌 Sisters who are interested in studying in New Zealand, contact the Tycoon team ‼️ Urgent ‼️ Urgent, both via Facebook inbox and LINE Official.

Facebook: Tycoon New Zealand
LINE OA: @tycoonedu

#โควต้าเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
#โควต้าเรียนสายอาชีพที่นิวซีแลนด์
#เรียนต่อนิวซีแลนด์
#แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์
#ติดต่อด่วน
#แนะแนวฟรี
#ปรึกษาฟรี
#รีบไปเรียนนิวซีแลนด์
#นิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียน

For more information about study abroad

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Bangkok, Thailand
Tel:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Hat Yai, South Thailand
Tel: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education Hatyai

Share on facebook
Share this article