เรียนต่อออสเตรเลีย

Because we care our students, Tycoon’s lunch box service for Thai students in Melbourne

Aj. Oh and P’May represent Tycoon Education, bringing 85 boxes of food boxes, including sour soup and mixed vegetables. Stir Fried Green Curry with Fish Dry Noodles with Chicken Drumstick Pork Roasted Rice And cloth mask To help the children Thai students in Melbourne, Australia

Today there are both Thai students International students and the general public Come to get the boxed food to eat the food is out within 15 minutes We have another Saturday next Saturday.

We are glad to be part of the care in this situation.

Thank you Kik at @t ease for using the place.

#Covid19เราต้องรอดไปด้วยกัน
#นักเรียนไทยในเมลเบิร์น
#แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ
#TycoonInternationalEducation
#แนะแนวเรียนต่อออสเตรเลีย
#อาหารช่วยน้อง
#คนไทยไม่ทิ้งกัน

For more information about study abroad

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Bangkok, Thailand
Tel:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Hat Yai, South Thailand
Tel: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education Hatyai

Share on facebook
Share this article