เรียนต่อออสเตรเลีย

Lunch box for Thai students in Melbourne

🙏 Thank you for the generous team of adults. For Thai children in Melbourne

💗 Very special, this Saturday we have generous adults who are ready to join forces to bring a lot of food to the children.

✳ Mr. Richard D. Lovell: Regional Head -Australia / New Zealand & Pacific Islands C.P. Food (Thailand) Public Company represent Melbourne, Australia-based CP (Charoen Pokphand Group), offering 150 cups of frozen CP chewy noodles.

✳ Toon Sang, Mae Fon, Aiton and Irin
From the YouTube channel WANNABE CHANNAL has Japanese food to give out to children.

✳ Khun Kik of @t ease, apart from being kind, use the place There are also Thai desserts to give to children.

✳ Beautiful Madame Jazz, Goddess Home Delivery, the most delicious and delicious bong in the three worlds. There was food to give to the children and Khun Gip, Madame Jazz friend. Leave the fruit to join the distribution as well.

Mr. Big from Kanom Aroi Home delivery, spicy Southern food And YouTubers on Bixyonce THAI Around Australia have food for children.

✳ Aj. Oh and P’May of Tycoon also have food.

#เด็กไทยในเมลเบิร์น
#คนไทยในเมลเบิร์น
#อาหารเพื่อน้อง
#Covid19เราต้องช่วยกัน
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
#ไทคูนเอ๊ดดูเคชั่น
#แนะแนวเรียนต่อออสเตรเลีย

For more information about study abroad

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Bangkok, Thailand
Tel:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 Tycoon Hat Yai, South Thailand
Tel: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education Hatyai

Share on facebook
Share this article