ทางลัดเรียน Pathway ไม่เสียเวลาเรียน ม. ปลาย ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ภายใน 2 ปี

สำหรับท่านผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่วางแผนจะเข้า 3 มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ คือ University of Auckland, Auckland University of Technology และ Victoria University of Wellington แต่ไม่อยากจะเสียเวลาเรียนประดับมัธยมปลาย 4-6 ที่ไทย เรามีโปรแกรมมาบอกค่ะ

Pathway Link Program (PLP) ของ UP international College Auckland น้อง ๆ จะได้เรียนที่ 345 Queen Street, Auckland City ซึ่งอยู่ที่เดียวกับ University of Auckland International College

หลักสูตรการเรียนเป็นไปตาม New Zealand Secondary School Grade 11 level academic curriculum

ข้อดีขอหลักสูตร คือน้อง ๆ จะได้เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก มีคุณครูสอนอย่างใกล้ชิดและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน ดังนี้

PLP 1 Year + University Certificate Foundation 1 Year + University Bachelor 3 Year

คุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้ คือ จบมัธยมปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.4 อายุระหว่าง 14-16 ปี มีผลภาษาอังกฤษ Academic IELTS รวมที่ 4.5 (ไม่มีคะแนนตัวไหนต่อกว่า 4.0) หรือ PTE Academic 29 คะแนน

หลักสูตร PLP มีระยะเวลาเรียน 12 เดือน มีการเปิดรับนักเรียน 2 ครั้งใน 1 ปี คือเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม ใน 1ปีจะมี 2 เทอมการเรียน มีวิชาที่ต้องเรียนดังนี้

  • Maths
  • English
  • Science
  • Business
  • Geography
  • Environmental Studies & Sustainability
  • Media Studies
  • Drawing & Design

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับพี่ ๆ ไทคูนได้ที่ LINE OA: @tycoonedu หรือสายด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 689 1263

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ