อัพเดทข่าวออสเตรเลีย นักเรียนไทยยื่นสมัครใหม่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เนื่องจากประเทศออสเตรเลียยังปิดพรมแดนอยู่ โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดประเทศที่แน่นอน สำหรับนักเรียนที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีนักเรียนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียจึงให้โอกาสผู้ที่ได้รับการอนุมัตินักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับผลกระทบต้องเลื่อนการเดินทางและคอร์สเรียน สามารถยื่นใบสมัครใหม่โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มีทางเลือกและการเรียนได้ต่อไปนี้

1. สามารถเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของสถาบันนั้นระหว่างรอเดินทางเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลีย
2. นักเรียนสามารถขอเลื่อนการเริ่มคอร์สเรียนกับโรงเรียนได้ จนกว่าประเทศจะเปิด

ในกรณีที่ออสเตรเลียประกาศเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่ของนักเรียนหมดอายุหรือไม่ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนที่สมัครไว้ เพื่อให้ครอบคลุมคอร์สเรียนของนักเรียน โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยนักเรียนจะต้องขอแบบฟอร์ม 1545 กับสถาบันที่สมัครเรียน เพื่อประกอบการยื่นสมัครใหม่

* หมายเหตุ ยกเว้น กรณีนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สอื่นเพิ่มเติมในออสเตรเลีย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมนักเรียนเต็มจำนวน

อ.โอ๋ พาทัวร์สถาบันการศึกษาในแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ