สร้างโพรไฟล์การทำงานที่โดดเด่นไปเรียนภาษาอังกฤษพร้อมฝึกงานด้านการโรงแรมที่ดูไบ

วันนี้พี่ๆ ไทคูนมาแนะนำโครงการดีๆ มาฝากน้องๆที่กำลังเรียน หรือจบการศึกษาสาขาใดก็ได้ กับ สถาบัน DC English Institute ที่เมืองดูไบ แม้จะเป็นสถาบันน้องใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อพฤษภาคม 2022 แต่ทางสถาบันมีการบริหารงานโดยเจ้าของที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามายาวนาน สำหรับจุดเด่นของสถาบันคือ มีคุณครูเจ้าของภาษา (Native speaker) เป็นผู้สอน (อังกฤษ อเมริกัน และชาติอื่นๆ ) สถาบันมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และมีวิวห้องเรียนที่ดีและสวยที่สุดในดูไบ ในชั้นเรียนมีนักเรียนจากหลากหลายสัญชาติเลือกเรียนที่สถาบัน โดยจำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้องไม่เกิน 14 คน นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน

โดยสถาบัน DC English Institute ได้เปิดรับโครงการ INTERNSHIP HOSPITALITY PROGRAM สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาสาขาใดก็ได้ มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยจะเป็นการเรียนภาษาก่อนเริ่มฝึกงานครับ

ในการเรียนภาษาจะเป็นหลักสูตร General English โดยจัดแบ่งระดับภาษาตามความสามารถของผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึง Advanced โดยหลักสูตรจะเปิดเรียนทุกๆ วันจันทร์ โดยมีให้เลือกเรียน 2 แบบ คือ

1. แบบ Semi – Intensive เรียนวันละ 2 ชั่วโมง ต่อวัน/ 5 วันต่อสัปดาห์ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

2. แบบ Intensive เรียนวันละ 4 ชั่วโมง ต่อวัน/ 5 วันต่อสัปดาห์ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

โดยค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาช่วงแรก ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 7 เดือน ขึ้นกับระดับภาษาของนักเรียน โดยค่าเล่าเรียนได้รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าที่พัก 2 สัปดาห์ (ห้องพักเตียงคู่ Sharing Room En-Suite )
– ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
– ค่าธรรมเนียมการจองที่พัก
– ค่าประกันสุขภาพ
– ค่าหนังสือเรียน
– ค่ารถรับส่งที่สนามบิน

โดยระหว่างที่เรียนภาษาจะเข้าสู่กระบวนการหาที่ฝึกงาน INTERNSHIP HOSPITALITY PROGRAM โดยโรงแรมจะเป็นผู้ทำสัญญาการฝึกงานกับนักเรียน 2 แบบ คือ แบบฝึกงาน 6 หรือ แบบฝึกงาน 12 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกงานทั้งหมด 1,300 USD โดยชำระงวดแรก 300 USD (ไม่สามารถขอคืนได้) เพื่อเป็นค่ามัดจำและทางสถาบันจะเริ่มต้นจัดหาสถานที่ฝึกงานให้ โดยจะมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเข้ามาสัมภาษณ์นักเรียน และเมื่อผ่านการสัมภาษณ์และได้สถานที่ฝึกงานแล้วจึงจ่ายค่าธรรมเนียม 1,000 USD โดยช่วงระหว่างการฝึกงานที่โรงแรม จะได้รับค่าจ้าง 800-1,500 USD/ เดือน และได้รับสวัสดิการฟรีเช่น ที่พัก และอาหาร ระหว่างฝึกงาน

โครงการน่าสนใจแบบนี้ น้องๆ ที่ต้องการประสบการณ์ดีๆ ในการฝึกงานที่ต่างประเทศสายโรงแรม ไม่ควรพลาดครับ โดยการขอเอกสารนักเรียนที่ดูไบ ก็ง่าย ไม่ต้องโชว์เงินสเตทเม้นท์ ใช้หลักฐานการสมัครแค่ พาสปอร์ตและรูปถ่ายเท่านั้นครับ หลังจากนั้นก็รอเอกสาร จองตั๋วก็รอบินได้เลย ที่สำคัญทางสถาบัน มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบัน คอยดูแลและให้คำแนะนำคำปรึกษาจนจบคอร์ส

น้องๆ ที่สนใจโครงการเรียนและฝึกงานกับ DC English Institute สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ๆ ไทคูน

สายด่วน 081-6891263 หรือ LINE OA: @tycoonedu

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ