วีซ่าออสเตรเลีย

อัพเดทข่าววีซ่าออสเตรเลีย นักเรียนไทยยื่นสมัครวีซ่าใหม่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

เนื่องจากประเทศออสเตรเลียยังปิดพรมแดนอยู่ โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดประเทศที่แน่นอน สำหรับนักเรียนที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีวีซ่านักเรียนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียจึงให้โอกาสผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับผลกระทบต้องเลื่อนการเดินทางและคอร์สเรียน สามารถยื่นใบสมัครวีซ่าใหม่โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว มีทางเลือกเกี่ยวกับวีซ่าและการเรียนได้ต่อไปนี้

1. สามารถเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของสถาบันนั้นระหว่างรอเดินทางเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลีย
2. นักเรียนสามารถขอเลื่อนการเริ่มคอร์สเรียนกับโรงเรียนได้ จนกว่าประเทศจะเปิด

ในกรณีที่ออสเตรเลียประกาศเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่วีซ่าของนักเรียนหมดอายุหรือไม่ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนที่สมัครไว้ นักเรียนจะต้องทำการต่อวีซ่ารอบใหม่ เพื่อให้วีซ่าครอบคลุมคอร์สเรียนของนักเรียน โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยนักเรียนจะต้องขอแบบฟอร์ม 1545 กับสถาบันที่สมัครเรียน เพื่อประกอบการยื่นสมัครวีซ่าใหม่

* หมายเหตุ ยกเว้น กรณีนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สอื่นเพิ่มเติม ในการต่อวีซ่าออสเตรเลีย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนเต็มจำนวน

อ.โอ๋ พาทัวร์สถาบันการศึกษาในแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูล เรียนต่อต่างประเทศ

📌 Melbourne office
Tel: +61422211183
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูน กรุงเทพฯ
โทร:
+66 81 689 1263
LINE: @Tycoonedu
Facebook: Tycoon Education

📌 ไทคูนหาดใหญ่ ภาคใต้
โทร: +66 88 961 9744
LINE: Tycoonhatyai
Facebook: Tycoon Education ภาคใต้

Share on facebook
แชร์บทความ